?

Log in

Olen väsynyt itseeni. Väsynyt sanoihin. Olisi ihanaa nukkua vuosi.… - 恋をするため心斎橋には人が来る [entries|archive|friends|userinfo]
Annika

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 19th, 2014|01:06 am]
Annika
[Tags|]

Olen väsynyt itseeni. Väsynyt sanoihin. Olisi ihanaa nukkua vuosi. Miksi menetin niin paljon.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rin_aokuro
2014-02-18 05:49 pm (UTC)
?? :x
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: raino
2014-02-19 11:00 am (UTC)
Oletko siellä Jpanissa nyt? Vuosi on pitkä aika olla kaukana kotoa, vaikka olisi kuinka hieno ja mielenkiintoinen paikka. Toivottavasti kaikki kääntyy parempaan päin!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: evergreenoflife
2014-03-02 05:09 pm (UTC)
Voimahaleja! <3
(Reply) (Thread)