?

Log in

Just nyt tämmösenä syksyisenä sateisena iltana tunnen ja tiedän… - 恋をするため心斎橋には人が来る [entries|archive|friends|userinfo]
Annika

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 18th, 2013|06:25 pm]
Annika
[Tags|]

Just nyt tämmösenä syksyisenä sateisena iltana tunnen ja tiedän kirkkaammin kuin aikoihin, että mulla ei tuu Helsingissä ikävä ketään.

LinkReply